Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi ve İşlenmesi

Kişisel veya iş verilerinin (e-posta adresleri, adlar, adresler) girdisi söz konusu olduğunda, bu verilerin teslimi kullanıcı tarafında açıkça gönüllülük temelinde gerçekleşir ve bu kişisel verilerin işlenmesine rıza göstermek sayılır. Bu kişisel veriler tam adınızı ve e-posta adresinizi ele alır ve sadece çevrimiçi etkinliğe erişmenizi sağlamak ve size bununla ilgili bilgi materyali göndermek için kullanılır. Yasal dayanak GDPR (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) Madde 6 Paragraf 1 lit a'dır. Kişisel verileriniz, kaydetme amacı ortadan kalkar kalkmaz silinir veya engellenir. Kaydetme işlemi, sorumlu kişi olarak tabi olduğumuz Avrupa yönetmelikleri ve yasaları, ulusal yönetmelikler ve yasalar veya diğer yönergelere binaen öngörülmüş olma durumunda da gerçekleşebilir.

 

İptal

Söz konusu kişi, rızasını her zaman iptal etme hakkına sahiptir. Rıza dolayısıyla iptale kadar gerçekleşmiş olan işleme yasallığı, rızanın iptalinden etkilenmez. Söz konusu kişi rıza göstermeden önce bu konuda bilgilendirilir.

 

Sorumlular
DSVGO uyarınca sorumlu, Max Weber Stiftung’dur, Orient-Institut Istanbul Müdür Vekili Dr. Richard Wittmann tarafından temsil edilir.

 

Wix.com Ltd. tarafından verilerin işlenmesi
Wix, (www.filmforum-iran.org) adlı web sitesinin kurulduğu, Bulut (Cloud) tabanlı bir çevrimiçi platformdur. Wix, çeşitli yerlerdeki web sitesi ziyaretçilerinin verilerini kaydeder. Bunlar AB’deki, ABD’deki, İrlanda’daki, Güney Kore’deki, Tayvan’daki ve İsrail’deki veri merkezleri olabilir. Wix, AB Komisyonu’nun uygunluk kararı temelinde, sadece uygun bir koruma seviyesinin hüküm sürdüğü ülkelerdeki verileri işlediğini ve kaydettiğini açıkça bildirir.

Wix.com Ltd. tarafından veri işleme hakkında daha ayrıntılı bilgi için, şirketin kullanıcılarına yönelik veri koruma düzenlemelerine kendimiz atıfta bulunmak istiyoruz:  https://de.wix.com/about/privacy-dpa-users  

 

Sorumluluk Reddi
Yayıncı, linkle ulaşılan yabancı sitelerin içeriklerinden sorumlu değildir. Yayıncı, bağlantılı sitelerin içeriğinden sorumlu değildir ve içeriği benimsemez. Yasadışı, yanlış, hatalı veya eksik içeriğin yanı sıra, bilgilerin kullanımından veya kullanılmamasından doğan zararlardan, sadece atıf yapılmış olan web sitesinin sunucusu sorumludur.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber ist nicht für die Inhalte fremder Seiten verantwortlich, die über einen Link erreicht werden. Der Herausgeber ist nicht für den Inhalt der verknüpften Seiten verantwortlich und macht sich den Inhalt nicht zu eigen. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte sowie für Schäden, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Website, auf die verwiesen wurde.

Urheber- und Kennzeichenrecht

Das Orient-Institut Istanbul ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken und Texte zu beachten, selbst erstellte Grafiken und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken und Texte zurückzugreifen. Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweils eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind. Das Copyright für veröffentlichte und selbst erstellte Objekte verbleibt allein beim Orient-Institut Istanbul. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung nicht gestattet.